Digitális állampolgári ismeretek

Tantárgykód: LSP_DA100K3
Oktató: Kis-Tóth Lajos
Irodalom és Tananyag (csak belépve): elearning.ektf.hu/course/view.php?id=922

Ajánlott linkek:

FELADATOK (Határidő: 2015. május 16., szombat, 19:00)

  1. Feltárja a digitális állampolgári szolgáltatások portfólióját [a szervezet megismerését célzó interjúkészítés] — Megkeresi a szervezet legkompetensebb vezetőjét, munkatársát és interjút készít vele a digitális szolgáltatásokról. Az interjú kérdéseit szabadon fogalmazza meg, saját elképzelései alapján. Az interjút leírja egy doc. állományba, maximum 1 oldal terjedelembe. Az interjú legfontosabb része a szolgáltatásokról készülő lista és egy-két szavas értelmezése. Pl. leírja, hogy weblap, rövid tartalommal (hírek, eseménynaptár stb.), hálózati közösségek fórummal, levelezőlisták, katalógusok, regisztráció rendezvényekre,  stb.
  2. Értékeli a digitális szolgáltatásokat tartalmi és ergonómiai szempontból [értékelőlap elkészítése, értékelés] — A szolgáltatásokat táblázatba szerkeszti és 3-5 értékelési szempont alapján minősíti azokat. Az értékelés tartalmát mindeni saját maga határozza meg, a minősítések is szubjektívek.
  3. Nyomon követi és értékeli a digitális szolgáltatások fogyasztói fogadtatását, hatékonyságát [online kérdőív elkészítése, kipróbálása] — Kérdőívet készít a szolgáltatások fogadtatásáról. A kérdőív 5-8 kérdésből áll. A kérdéseket önállóan fogalmazzák meg. A kérdőív kérdéseit, 5-8 válaszoló alapján kiértékeli. Az értékelés szolgáltatásonként egy-két mondat.
  4. Bekapcsolódik a digitális szolgáltatások előkészítésébe és fejlesztésébe [egy termék elkészítésében való részvétel] — Bármilyen szolgáltatás előkészítésébe bekapcsolódhat. Ennek tényét kérem leírni a konkrét szolgáltatással. Pl. elkészíti egy szolgáltatás leírását, használatát; másik, híreket fogalmaz meg a weblapra, fórumot moderál, levelezőlistát készít adott feladathoz, stb.

A FELADATOK MEGOLDÁSA:

1. Interjú a Csorba Győző Könyvtárosával
2. Értékelőlap a Csorba Győző Könyvtár digitális szolgáltatásairól
3. Kérdőív a Csorba Győző Könyvtár digitális szolgáltatásairól
4. Digitalizálási tevékenység oktatása, bemutatása:
4/a. WebOktatás 1.: Szkennelés irodai környezetben
4/b. WebOktatás 2.: Kétrétegű PDF készítése szkenneléssel és karakterfelismeréssel
4/c. WebOktatás 3.: Hangfelvétel készítése online
4/d. A PTE Egyetemi Könyvtár hanganyagainak szolgáltatásáról
4/e. Hangmegosztás az Internet Archive oldalán