Médiajog

Tantárgykód: LSP_DA105K3
Oktató: Román Róbert | http://gti.ektf.hu/Roman_Robert.html
Joganyag: (csak belépve): elearning.ektf.hu/course/view.php?id=922

Ajánlott linkek:

[URL] Bírósági Határozatok Gyűjteménye
[URL] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala -Szakvélemény keresés
[URL] SZJT-1999-76-tv.doc

FELADAT

1. Egy szerzői jogi eset megvizsgálása és legalább 5 oldalas elemzés elkészítése.

A FELADAT MEGOLDÁSA:

Egy szerzői jogeset elemzéseA kerületi bíróság a 2008. június 17. napján kihirdetett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntettében, s ezért őt 250 napi tétel, napi tételenként 200 forint, összesen 50.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés esetleges átváltoztatásáról, a lefoglalt 24 darab könyv elkobzásáról, a lefoglalt számlák kiadásáról, és kötelezte a terheltet a bűnügyi költség megfizetésére. A védelmi fellebbezés alapján eljárt másodfokú bíróság a 2009. május 26. napján hozott ítéletével megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, a felrótt cselekményt folytatólagosan elkövetett szerzői jogok megsértése vétségének minősítette, az elkobzást mellőzte, 22 darab könyv lefoglalását megszüntette és elrendelte kiadását a terhelt részére. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.