Metaadattárolási technológia (DTD, XML és CSS)

A beadandó feladat három állomány elkészítése (.dtd., .xml, .css) volt, ami a dublin core-t próbálja lemodellezni. Tehát a DTD fájlban a Dublin Core metaadatrendszerét kellett lemodellezni xml technológiával. Követelmény a következő volt: a DTD-ben legalább 20 elemet kellett definiálni, lehetett többet is, de a Dublin Core struktúráját figyelembe véve. Legalább 3 definíció-tulajdonságot kellett szerepeltetni, tehát legalább 3 elemhez kellett valamilyen tulajdonságot rendelni, szintén a Dublin Core-nak megfelelően. Aztán ehhez kellett készíteni egy kapcsolódó XML fájlt. Abban legalább 3 leírást (recordot) kellett elhelyezni. Fontos volt, hogy legyenek különböző számosságokra is példák. Ehhez el kellett készíteni egy alapmegjelenítést segítő CSS fájlt is. Ezt a 3 állományt kellett elküldeni az oktatónak.

A Metaadattárolási technikák c. tárgyhoz beadott xml fájl megjelenítése a böngészőben

A Metaadattárolási technikák c. tárgyhoz beadott xml fájl megjelenítése a böngészőben

Az állományokba megírt kódokat az alábbiakban lehet megtekinteni:

A dtd fájl programkódja:

<!-- + = egyszer vagy tobbszor fordul elo -->
<!-- * = nem szukseges, de lehet tobb elofordulas is -->
<!-- ? = nem szukseges, de elofordulas eseten csak egy lehet -->

<!ELEMENT archivum (pagetitle,text*)>

<!-- pagetitle definiction start -->
<!ELEMENT pagetitle (#PCDATA)>
<!-- pagetitle definiction end -->

<!-- text definiction start -->
<!ELEMENT text (numeric,titles,creator*,creatoremail*,contributor*,
          contributoremail*,publisher*,identifierisbn*,
          relationurl*,dates,formats,allrights,keywords,
          languages,other?)>
<!ELEMENT numeric (#PCDATA)>
<!ELEMENT titles (title+)>
  <!ELEMENT title (#PCDATA)>
   <!ATTLIST title type (original|headlines|subtitle|
                othertitle) #REQUIRED>
<!ELEMENT creator (lastname?,firstname*,corporate?)>
  <!ELEMENT lastname (#PCDATA)>
  <!ELEMENT firstname (#PCDATA)>
  <!ELEMENT corporate (#PCDATA)>
   <!ATTLIST corporate type (corporateauthor|
                  eventname) #REQUIRED>
<!ELEMENT creatoremail (#PCDATA)>
<!ELEMENT contributor (#PCDATA)>
<!ELEMENT contributoremail (#PCDATA)>
<!ELEMENT publisher (#PCDATA)>
<!ELEMENT identifierisbn (#PCDATA)>
  <!ATTLIST identifierisbn type (print|digital) #REQUIRED>
<!ELEMENT relationurl (#PCDATA)>
  <!ATTLIST relationurl type (book|description) #REQUIRED>
<!ELEMENT dates (date+)>
  <!ELEMENT date (#PCDATA)>
   <!ATTLIST date type (release|purchase|
               digitalization) #REQUIRED>
<!ELEMENT formats (format*)>
  <!ELEMENT format (#PCDATA)>
   <!ATTLIST format type (printed|html|pdf|epub|
                mobi|otherformat) #REQUIRED>
<!ELEMENT allrights (rights+)>
  <!ELEMENT rights (#PCDATA)>
   <!ATTLIST rights type (copyrighted|
                openaccess) #REQUIRED>
<!ELEMENT keywords (keyword*)>
  <!ELEMENT keyword (#PCDATA)>
<!ELEMENT languages (language+)>
  <!ELEMENT language (#PCDATA)>
<!ELEMENT other (#PCDATA)>
<!-- text definiction end -->

Az xml fájl programkódja:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet href="ambrusa-css.css" type="text/css"?>
<!DOCTYPE archivum SYSTEM "ambrusa-dtd.dtd">
<archivum>
  
<pagetitle>A házi könyvtárban rendszerezett könyvek listája
 (Az XML-tagek a DC útmutatása alapján készültek!)</pagetitle>
  
  <text>
    <numeric>No.</numeric>
    <titles>
      <title type="headlines">A mű címe</title>
    </titles>  
    <creator>
      <lastname>Vezetéknév</lastname>
      <firstname>Keresztnév</firstname>
    </creator>
    <creatoremail>Szerző e-mail</creatoremail>
    <contributor>Közreműködő</contributor>
    <contributoremail>Közreműködő 
      e-mail</contributoremail>
    <publisher>Kiadó</publisher>
    <identifierisbn type="print">ISBN 
      (print)</identifierisbn>
    <identifierisbn type="digital">ISBN 
      (digit)</identifierisbn>
    <relationurl type="book">URL 
      (Könyv)</relationurl>
    <relationurl type="description">URL 
      (Info)</relationurl>
    <dates>
      <date type="release">Dátum</date>
      <date type="purchase"></date>
      <date type="digitalization"></date>
    </dates>
    <formats>
      <format type="printed">Nyomtatott</format>
      <format type="html">html</format>
      <format type="pdf">pdf</format>
      <format type="epub">epub</format>
      <format type="mobi">mobi</format>
      <format type="otherformat">Egyéb</format>
    </formats>
    <allrights>
      <rights type="copyrighted">Jogállás</rights>
      <rights type="openaccess"></rights>
    </allrights>
    <keywords>
      <keyword>Kulcsszó</keyword>
    </keywords>
    <languages>
      <language>Nyelv</language>
    </languages>
    <other>Egyéb közlendő</other>
  </text>

<text2>
  <numeric>0001</numeric>
  <titles>
    <title type="headlines">A csend útja</title>
  </titles>  
  <creator>
    <lastname>KÉRI</lastname>
    <firstname>Katalin</firstname>
  </creator>
  <creatoremail>keri.katalin@pte.hu</creatoremail>
  <contributor>Ambrus Attila József</contributor>
  <contributoremail>ambrusa@lib.pte.hu</contributoremail>
  <publisher>Kódex nyomdaipari Kft.</publisher>
  <identifierisbn type="print">963 864 
     807 4</identifierisbn>
  <identifierisbn type="digital">978 963 
     89901 8 1</identifierisbn>
  <relationurl type="book">http://mek.oszk.hu/12500
     /12538</relationurl>
  <relationurl type="description">http://moly.hu/konyvek/
     keri-katalin-a-csend-utja</relationurl>
  <dates>
    <date type="release">2004.05.22.</date>
    <date type="purchase"></date>
    <date type="digitalization">2014.02.28.</date>
  </dates>
  <formats>
    <format type="printed">Print</format>
    <format type="html">--</format>
    <format type="pdf">pdf</format>
    <format type="epub">epub</format>
    <format type="mobi">--</format>
    <format type="otherformat"></format>
  </formats>
  <allrights>
    <rights type="copyrighted"></rights>
    <rights type="openaccess">Open access</rights>
  </allrights>
  <keywords>
    <keyword>ifjúsági irodalom</keyword>
    <keyword>magyar irodalom</keyword>
  </keywords>
  <languages>
    <language>HU</language>
  </languages>
  <other>--</other>
</text2>
  
  
  <text2>
    <numeric>0002</numeric>
    <titles>
      <title type="headlines">A kozmosz 
      hullámhosszán</title>
    </titles>  
    <creator>
      <lastname>SEMLYÉN</lastname>
      <firstname>István</firstname>
    </creator>
    <creatoremail>--</creatoremail>
    <contributor>Dáné Tibor</contributor>
    <contributoremail>--</contributoremail>
    <publisher>Kriterion</publisher>
    <identifierisbn type="print">--</identifierisbn>
    <identifierisbn type="digital">--</identifierisbn>
    <relationurl type="book">--</relationurl>
    <relationurl type="description">http://moly.hu/konyvek
      /semlyen-istvan-szerk-a-kozmosz-hullamhosszan</relationurl>
    <dates>
      <date type="release">1970</date>
      <date type="purchase">1986</date>
      <date type="digitalization">--</date>
    </dates>
    <formats>
      <format type="printed">Print</format>
      <format type="html">--</format>
      <format type="pdf">--</format>
      <format type="epub">--</format>
      <format type="mobi">--</format>
      <format type="otherformat"></format>
    </formats>
    <allrights>
      <rights type="copyrighted">Copyrighted</rights>
      <rights type="openaccess">--</rights>
    </allrights>
    <keywords>
      <keyword>ifjúsági irodalom</keyword>
      <keyword>szórakoztató irodalom</keyword>
    </keywords>
    <languages>
      <language>HU</language>
    </languages>
    <other>--</other>
  </text2>
  
  <text2>
    <numeric>0003</numeric>
    <titles>
      <title type="headlines">Nyárutó</title>
    </titles>  
    <creator>
      <lastname>MAYNARD,</lastname>
      <firstname>Joyce</firstname>
    </creator>
    <creatoremail>--</creatoremail>
    <contributor>Gyuris Norbert</contributor>
    <contributoremail>--</contributoremail>
    <publisher>Alexandra</publisher>
    <identifierisbn type="print">978 963 
      357 170 5</identifierisbn>
    <identifierisbn type="digital">--</identifierisbn>
    <relationurl type="book">--</relationurl>
    <relationurl type="description">http://moly.hu/konyvek
      /joyce-maynard-nyaruto</relationurl>
    <dates>
      <date type="release">2013</date>
      <date type="purchase">2015</date>
      <date type="digitalization">--</date>
    </dates>
    <formats>
      <format type="printed">Print</format>
      <format type="html">--</format>
      <format type="pdf">--</format>
      <format type="epub">--</format>
      <format type="mobi">--</format>
      <format type="otherformat"></format>
    </formats>
    <allrights>
      <rights type="copyrighted">Copyrighted</rights>
      <rights type="openaccess">--</rights>
    </allrights>
    <keywords>
      <keyword>romantikus irodalom</keyword>
      <keyword>szórakoztató irodalom</keyword>
    </keywords>
    <languages>
      <language>HU</language>
    </languages>
    <other>--</other>
  </text2>
  
</archivum>

A css fájl programkódja:

description archivum {
  display:table;
  border: 2pt solid;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}

pagetitle {
  background-color:red;
  display:block;
  padding: 10px;
  font-weight:bold;
}

text {
  display:table-row;
  border: 1pt solid;
  font-weight:bold;
  text-align:center;
  color:blue;
  background-color:#ff9900;
}

text2 {
  display:table-row;
  border: 1pt solid;
  background-color:#e8e1c3;
}

numeric,titles,creator,creatoremail,
contributor,contributoremail,publisher,
identifierisbn,relationurl,dates, formats,
allrights,keywords,languages, other {
 display:table-cell;
 border: 1pt solid green;
 padding: 2px;
}

Metaadattárolási technikák(LSP_DA106K5)
Készítő: Ambrus Attila József EKTF Digitálisarchívum fejlesztő szak
Dátum: 2. félév (2015. november 15.)

 

ambrusa névjegye

Karakterszerzetes vagyok!
Kategória: Metaadattárolás
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.