Az E-források a weben című kurzus feladatmegoldása

A tantárgyhoz a moodle rendszerben kellett egy nyolc komplex kérdésből álló feladatot elvégezni/kitölteni. A határidő elteltével a feladatmegoldás anyagát ezen a portfólión teszem közzé.


1. feladat

Elemezze a Library of Congress MARC formátumú névtér-szolgáltatását Márai Sándor névrekordjának elemzésén keresztül! Elérhető: http://authorities.loc.gov | Kérdés: mi a 035, 100, 400, 670-es hívójelű mezők tartalma, milyen célra alkalmazható a MARC 21 formátumú rekord? A MARC Authority szerkezetének leírását itt találja: http://www.loc.gov/marc/ | Milyen változást eredményez a MARC/XML konverzió? A MARCXML architektúrát itt találja: http://www.loc.gov/marc/

Válasz: A mezők tartalma

035 = A MARC21 szerinti angol definíció: „System Control Number” (Forrás: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd035.html) — A Debreceni Egyetem MARC21 MarcWikije magyar fordítása alapján: Rendszer-azonosító ismételhető számsor (Típus: integrált bibliográfiai formátum) (Forrás: http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/035)

100 = A MARC21 szerinti angol definíció: „Main Entry-Personal Name” (Forrás: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd100.html) — A Debreceni Egyetem MARC21 MarcWikije magyar fordítása alapján: Személynév, ami egy nem megismételhető főtétel (Típus: integrált bibliográfiai formátum) (Forrás: http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/100)

400 = A MARC21 szerinti angol definíció: „Series Statement/Added Entry-Personal Name” (Forrás: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd4xx.html) — A Debreceni Egyetem MARC21 MarcWikije magyar fordítása alapján: Személy név, ismételhető sorozati adatként (Típus: integrált bibliográfiai formátum – Kihalóban: csak az USA használja a formátumintegráció óta) (Forrás: http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/400)

670 = A MARC21 Authority szerinti angol definíció: „Source Data Found” (Forrás: http://www.loc.gov/marc/authority/ad670.html) — A Debreceni Egyetem MARC21 MarcWikije magyar fordítása alapján: Az adatok forrása és/vagy egyéb ismételhető megjegyzés (Típus: authority formátum) (Forrás: http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_670)

Válasz: A MARC21 formátum

A MARC21 integrált bibliográfiai formátum alkalmas minden dokumentum leírására a könyvektől a periodikákon és modern adathordozókon át a műalkotásokig és természeti tárgyakig.

Ahhoz, hogy egy számítógépes rendszer értelmezni tudjon adatbázis-adatokat, azokat meta-adatolással kell feldolgozni. A szabványos metaadatokat a gép már értelmezni/behelyettesíteni tudja. Ezt a gépi nyelvet az angol kifejezés mozaikszavából MARC-nak nevezték el. A MARC egy géppel olvasható adatcsere-formátum. A MARC szabványosítását a Kongresszusi Könyvtár kezdte el, majd a nemzetköziesedés során nemzeti MARC-ok jöttek létre. Magyarország a HUNMARC-ot használja.

A modern integrált könyvtári rendszereknél már alapvető követelmény a MARC használata az adatcseréhez. A MARC21 már egy továbbfejlesztett „21. századi” formátum. A Monguz/e-Corvina Kft. által üzemeltetett OPAC már a MARC21-et használja.

[Irodalom: Ungváry Rudolf: MARC21/HUNMARC: a besorolási adatok metaadat-formátuma : Főbb jellemzők,
fejlődés és problémák. Könyvtári Figyelő, 56. évf., 2010/1. sz., 9-70. o.
http://goo.gl/tiVS6d (2015.11.27.)]

Válasz: MARC/XML konverzió

A modern integrált könyvtári rendszer kereshető adatbázisának (OPAC) manapság már webböngészővel is megjeleníthetőnek kell lennie. A böngészők azonban nem tudják értelmezni a bináris struktúrájú (zárt) MARC formátumot, ezért azokat konverzióval XML alapúvá kellett konvertálni, amivel már elboldogulnak a böngészők. Az átalakítás viszont nehézkes és nagy hibaszázalékkal jár, amit a későbbiekben nehéz javítani. Ebből okulva a Kongresszusi Könyvtár kifejlesztette az XML alapú MARC rekordokat, aminek során a MARC struktúrájú adatok XML struktúrába konvertálva jelennek meg. A konvertáló eszköz a Kongresszusi Könyvtár oldaláról ingyenesen letölthető.

Más esetben, amikor a könyvtári cédulakatalógusokat retrokonverziókkal kellett átalakítani, az a cédula szkennelés és karakterfelismertetés utáni nagy hibaszázalék miatt a tervezett munkabefektetésnél is nagyobbat kívánt, ugyanis az eredeti cédula képfájlokat is célszerű volt megtartani addig, amíg a könyvtárosok autopsziával nem ellenőrizték, javították a MARC/XML adatokat. Ez a hosszadalmas munka mégis kifizetődő, mert a számítógépes integrált könyvtári rendszerek nagyban meggyorsítják a sokszor “képzetlen” felhasználóknak a dokumentumok visszakeresését. Így a nyílt webfelületről könnyedén lehet különböző statisztikákat generálni, valamint az összekapcsolható adatok/metaadatok miatt a gyors összetett keresések, listák, csoportosítások előtt megnyílt a lehetőség.

2. feladat

Elemezze a Library of Congress Kolozsvár városnevet leíró authority fájlját az adatkapcsolatok, a hitelesség szempontjából! Elérhető: http://authorities.loc.gov

Válasz:

A keresést végrehajtottam. A találati listában Kolozsvár a mai Románia földrajzi névhez kapcsolódik, így az azonosításnál célszerű volt a mai területi elhelyezkedés alapján tovább lépni. Eljutottam a „Cluj-Napoca (Romania)” authority fájlhoz

A fájl felépítése:

Azonosító Fejrész (heading): Cluj-Napoca (Romania)
000 = ez egy generált Numerikus Rekordfej
001 = Egyedi rekordazonosító szám
005 = A legutolsó tranzakció ideje és dátuma
008 = Állandó adatelemek
010 = A Library of Congress kontrollszáma
034 = Kódolt matematikai térképészeti adatok
035 = Rendszerazonosító-szám
040 = A katalogizálás forrásának kódja
043 = Földrajzi régió kódja
046 = Különleges kódolt dátumok
151 = A fejrészben lévő besorolási alak – Földrajzi név (authority)
450 = Utaló – Földrajzi név (authority)
551 = További utaló – Földrajzi név (authority)
670 = Az adatok forrása, ismételhető megjegyzés (authority)
781 = Alrovati összekapcsolás – Földrajzi alrovat (authority)
952 = Hierarchikus keresztreferenciai hely mezője
953 = A record későbbi bővülésekor/módosításakor kiegészítendő mező

Tehát:

A „Kolozsvár”-t leíró authority fájlban a „Cluj-Napoca (Romania)”, a „Cluj (Romania)” valamint a „Napoca (Romania)” variánsa is szerepel. A 670-es ismételhető megjegyzés-mezőben a város geolokációs kordinátái is megjelennek. A másik 670-es megjegyzés-mezőben továbbá megtalálható a várost és történelmét ismertető monográfia bibliográfiája, valamint többek között a nagykövetség telefonszáma is. Az így hitelesített authority adatmezők adatkapcsolatai révén a város könnyedén és egyértelműen azonosítható.

3. feladat

Válasszon egy tárgyszót (például: literacy, vagy digital libraries, vagy information society, stb.) és ennek alapján jellemezze a Library of Congress tárgyszórendszerének fogalmi hierarchiáját! A tájékoztató dokumentumokhoz itt fér hozzá: http://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html#About | http://www.loc.gov/aba/cataloging/authority/ | http://www.loc.gov/library/libarch-thesauri.html | Hozzáférés a tárgyszavakhoz a LC Linked Data Service-n keresztül: id.loc.gov — http://id.loc.gov/search/?q=memberOf:http://id.loc.gov/authorities/subjects/collection_LCSHAuthorizedHeadings

Válasz:

A Library of Congress tárgyszójegyzéke (Library of Congress Subject Headings – LCSH) egy szabványos tárgyszójegyzék, mely az indexelés alapjául szolgál. Az alap tárgyszórendszer tartalmazza a tárgyszavakat, a tárgyszó-kapcsolatokat, különböző szinonimákat, magyarázatokat, logikai-szemantikai kapcsolatokat. A tematikus tárgyszó lehet önmagában, de kiegészülhet egyéb tárgyszavakkal is (földrajzi, tematikus, személyi, testületi, formai és időbeli tárgyszavakkal).

Tárgyszóforma-előfordulások: egyedi szóból álló, összetett tárgyszó, két- vagy többtagú kifejezés (főnevek, melléknév és főnév, jelzővel ellátott vagy más értelmező kifejezéssel ellátott főnév).

A tulajdonneveket szabványos MARC authority fájlok jelölik, a földrajzi nevek jelölésére pedig a „Geographic names” szolgál.

A fogalmak közötti legfontosabb értelmi összefüggéseket szabványosított reláció-jelekkel jelöli a rendszer. Az LCSH három fő részből áll: a szabványos tárgyszójegyzékből, nyitott szótárból (természetes nyelvű angol szókészlet), és az LCSH-tól függetlenül létező LCC (Library Congress Classification) osztályozási rendszerből.

Az LCSH szerinti indexelés ezekre a nyelvi és logikai szempontból szabályozott tárgyszavakra épít.

A webes katalógusban a találati listában több infó a tárgyszótétel alatti link alatt jelenik meg ami tezaurusz-tételként segíti a felhasználó munkáját.

Kereséskor a „digital libraries” SUBJECT keresést használtam.

Találati lista: https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=SUBJ%40&searchArg=digital+libraries&searchType=1&limitTo=none&fromYear=&toYear=&limitTo=LOCA%3Dall&limitTo=PLAC%3Dall&limitTo=TYPE%3Dall&limitTo=LANG%3Dall&recCount=25

Digital libraries. (204)
Library of Congress subject headings
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Art–Digital libraries
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Children’s digital libraries.
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Education–Digital libraries
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Europe, Eastern–Digital libraries
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Humanities–Digital libraries.
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Institutional repositories.
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Slavic countries–Digital libraries
Szűkebb értelemben = Narrower Term: Social sciences–Digital libraries.
Lásd még = See Also: Information storage and retrieval systems.
Lásd még = See Also: Web archives.

Innen további kapcsolatokra lehet ugrani a linkként megjelenő „szűkebb értelemben” és a „lásd még” tárgyszói linkek alatt, és így tovább.

A tárgyszórendszer hierarchiai szintjei csak egy szinttel felfelé és lefelé mutatják meg a tárgyszavak közötti kapcsolatokat. A fogalmakat behelyettesítő tárgyszavakat a tezauruszokhoz jellemzően ábrázolják. Szerepeltetik a magyarázókat és a különböző kifejezéseket, szinonímákat, utalókat a kapcsolati típus jelölés után. A fogalomértelmezéseket általában a tárgyszó után zárójelesen közlik. A szinoníma-kapcsolatoknál utalókat is használnak. Az LCSH lexikai egységei mellett feltüntetik a LOC osztályozási jelzeteit is.

4. feladat

Keresse a Programme for the Canterbury Theatre of Varieties, Monday, 25 March 1889 című plakátot a British Library Evanion Collection of ephemera nevű digitális gyűjteményében! A keresés útvonala: bl.uk / Online Gallery Home / Online exhibitions / Evanion Collection of ephemera. Ezen belül itt keressen: Search within this collection. | Kérdések: (1) Milyen metaadatok jellemzik ezt a digitalizált forrást? (2) Milyen különbséget lát a könyvtári katalógusban történő keresés, e keresés találati listája és a BL digitális gyűjteményében történő keresés és annak eredménye között? | A jobb egérgombbal a képre kattintva megjelennek azok a metaadatok, amelyek lehetővé teszik, hogy a keresőmotorok felismerjék a kép adatait és a plakát kereshető legyen a weben. Melyek ezek az adatok?

Válasz:

A keresés eredménye az Online Galleryben: http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/evancoll/p/014eva000000000u00176000.html

A metaadatokban szerepelnek az alapadatok: a festő neve (Stevens, G.), a médium típusa (Print on paper – nyomtatott papir), a dátum (1889/03/25). A kibővített metaadatokban szerepel: Shelfmark (Evan.176), a tétel száma (176) és a tétel típusa (Leaflet – szórólap). Ezen felül a rekordhoz kapcsolódik egy ismertető leírás is, valamint a szórólapnak a további képe (hátlap). A rekord alatt szerepelnek a felhasználási jogosultságra vonatkozó adatok, és a regisztrált felhasználói hozzászólás (belépés után), megjegyzés, megosztás lehetősége is.

A thunbmail képre való jobb egérgombos klikkelés után az oldal médiaelemeinek további, általános média-jellemzői láthatóak: bannerek, illusztrációk, díszítőelemek és a thunbmail kép képtípusai (gif, jpg), a képfájlok bájt-méretei, pixel-méretei, direkt URL-jei valamint a hozzájuk fűzött kapcsolódó szövegek.

Ugyanitt az általános fülre klikkeléskor a megjelenítő oldalnak a típusa (html/text), a karakterkódolása (UTF-8), bájt-mérete, hivatkozó URL-je, a módosítás dátuma, ideje. Valamint a html-be ágyazott azonosító, elérési útvonal-fa, a készítő, az adatrögzítő, a közzétevő és további számos Dublin Core metaadat, kulcsszavak és megjegyzések stb.

A British Library oldalára és katalógusába lépve is (mindhárom böngésző alatt: Mozzilla Firefox, Google Chrome, MS Explorer), azt tapasztaltam, hogy a „speciális igényű” felhasználó nagyon nehezen boldogulna, ugyanis az egérmozgatás során a menüpontok felvillannak és folyamatosan ugrándoznak (az „Explore the British Library” banner folymatosan felvillan, ami letakarja a menüt), így nagyon nehéz és zavaró a navigáció a látásában- és/vagy kéz-mozgásában korlátozott személynek (is!).

A katalógusban többszöri keresés-módosítással sem sikerült a feladatban meghatározott tételt megtalálnom. Számomra úgy tűnik, hogy a BL katalógusa nincs összekötve az Online Galleryben fellelt rekorddal. Ugyanakkor az „Our website” link alatt, sikerült megtalálni (a képdokumentum mindkét oldalát listázza, de ugyanarra a rekordra mutat – http://goo.gl/LJTERW).

A különböző kiállításoknak saját keresőik (katalógusaik) vannak, amelyek nincsenek összekötve egymással. Nagyon hiányolok egy jól megírt közös keresőt!

5. feladat

Ezen a linken: http://bnb.data.bl.uk/doc/resource/006893251.rdf Roger Hilsman American guerrilla című művének rekordját látja a a Brit Nemzeti Bibliográfiában RDF keretrendszerben. Elemezze a rekordot a szemantikus web szempontjából!

Válasz:

A rekord a British Library által (RDF_XML) készített adatbázis rekord, amely az alábbi művet írja le:

Hilsman, Roger: American guerrilla : my war behind Japanese lines. Washington, DC : Potomac Books, Inc., 2005. 312 p.

Az (Resource Description Framework – Erőforrás Leíró Keretrendszer) egy általános adatleíró nyelv az interneten történő webfelületes információábrázolás céljára. A szemantikus web lényege, hogy szakítson a lineáris irányú rekordok közötti kapcsolaton és maga a 3D irányú adat-adat kapcsolat valósuljon meg, ami sokkalta nagyobb térbeli kapcsolati ábrázolást kíván, és egyúttal az entitások adatai több síkon és irányból is kapcsolódni tudnak egymáshoz. A példa-rekordban a teljes körű formai leírás és a megjelenített adatok könyvészeti szempontból megfelelnek a szemantikus webbel támasztott mai követelményeknek. A természetes nyelvű leírások gépi kódra való átültetésével a számítógépes szoftverek a megfelelő sémák mentén az adatkapcsolatok igényét ki tudják elégíteni.

Az RDF-példában szereplő meghatározások (az eredeti RDF-leíró adatokat az átláthatóság miatt felsorolásszerűen és rövidítve közlöm, és a kacsacsőröket zárójellel helyettesítem, mert mentés után a moodle törli a meghatározásokat.)

(blterms:bnb) = BNB ID – British National Bibliography azonosító
(rdf:Description rdf:about) = LEÍRÁS (RECORD) – Az erőforrás leírása
(bibo:isbn10) = ISBN 10 – digitális ISBN szám
(dct:title) = CÍM – Az erőforrás címe
(rdf:type – schema:Series) = SOROZAT – A sorozati cím
(rdfs:Resource) = ERŐFORRÁS – Minden, ami RDF-fel leírható, erőforrásnak (resource) tekinthető, így minden erőforrás az tagja is egyben.
(rdfs:label) = CIMKE – ezzel adhatjuk meg egy erőforrás nevének ember által olvasható, természetes nyelvű változatát.
(rdfs:seeAlso) = LÁSD TOVÁBBÁ… – további információt nyújthat egy megadott erőforrásról
(rdf:type) = TÍPUS – annak kijelentésére használjuk, hogy egy erőforrás melyik osztálynak az egyede.
(dct:language) = NYELV – Az erőforrás nyelvének meghatározása
(dct:creator) = KÉSZÍTŐ – Az erőforrást létrehozó, készítő meghatározása
(rdf:Description) = LEÍRÁS – Az erőforrásra jellemző besorolás
(linked-data:definition) = DEFINIÁLÁS – Az erőforrás összekapcsolt adathalmazainak definiálása
(dct:license) = JOGI FELHASZNÁLÁS – az erőforrás felhasználási lehetőségének definiálása
(linked-data:extendedMetadataVersion) = ADATKAPCSOLAT (kiterjesztett séma) – összekapcsolt adathalmazok publikálására való leírás
(dct:subject) = ALANY – Az erőforrás alanyának definíciója
(foaf:page) = KAPCSOLÓDÓ OLDAL – Az erőforráshoz tartozó oldal (URL) megnevezése
(owl:sameAs) = BNB ID FELOLDÁS – A BNB azonosítóhoz tartozó Erőforrás megnevezése
(blterms:publication) = MEGJELENÉS – Az erőforrás megjelenési adatai
(dct:spatial) = FÖLDRAJZI KAPCSOLAT- Az erőforráshoz kapcsolódó térbeli, földrajzi megjelenés, elhelyezkedés
(foaf:isPrimaryTopicOf) = ELSŐDLEGES TÉMA – Az erőforrás RDF ábrázolásának URL-je
(void:inDataset) = ADATBÁZISINFÓ – Az erőforrás BNB adatbázis információja

6. feladat

Keresse Roger Hilsman American guerilla című könyvét a WorldCat-ban (www.worldcat.org) és elemezze a találati oldalon levő Linked Data információkat!

Válasz:

A keresést végrehajtottam. Találati lista (4 db), ebből Releváns 2 db: http://www.worldcat.org/search?q=american+guerilla+hilsman&qt=results_page

Választásom:

Hilsman, Roger: American guerrilla : my war behind Japanese lines. Washington, DC : Potomac Books, Inc., 2005. 312 p. http://www.worldcat.org/title/american-guerilla-my-war-behind-japanese-lines/oclc/232006160&referer=brief_results

A kapcsolt adatokban az RDF állítások számítógépek által összefűzhetőek,ez a linkelési metódus gyorsabban elvégezhető, ha már a leírt, megadott RDF információk is tartalmaznak linkeket. Ezek az összekapcsolt adatok ontológia-alapú és nem ontológiával működő hálózatoknál is működnek (pl. WIKIpediák és egyéb a háló-közösségek).

Linked Data (Kapcsolt adatok) információk felsorolás szerűen a példa-oldalon (az 5. feladatnál az RDF-eket külön is meghatároztam):

 • az OCLC szám azonosítója
 • a típus (type) (könyv) megnevezése
 • (megjelenési)hely típusok megnevezése (Washington, DC; USA; Japan)
 • témabesorolás: angol és német nyelven!!! (Pazifikkrieg 1941-1945; Guerilla)
 • a szerző neve teljes neve (családi- és személynévre bontva is)
 • a publikálási dátum (2005)
 • a tétel címe és alcíme (American guerilla : my war behind Japanese lines)
 • a sorozati cím (Memories of war)
 • a létrehozó (organizer – kiadó v. közreműködő) (Potomac Books)
 • az ISBN számok
 • És magának a forrásadatnak az URL-je (természetes nyelvű katalógus-oldalra mutatva)

7. feladat

Elemezze az alábbi FOAF formát! Fogalmazza meg az RDF-állítást!

@prefix rdf: .
@prefix rdfs: .
a foaf:Person ;
foaf:name “Jimmy Wales” ;
foaf:mbox ;
foaf:homepage ;
foaf:nick “Jimbo” ;
foaf:depiction ;
foaf:interest ;
foaf:knows [a foaf:Person ; foaf:name “Angela Beesley”].
rdfs:label “Wikimedia”

Válasz:

A FOAF („Friend-of-A-Friend” – „Barát barátja”) az önmagunk leírásának egy módja (név, e-mail, cím, barátaim) – XML-ben és RDF-ben.

Ez a leírás segíti a számítógéppel való feldolgozást, azonosítást. A keresőgépek így, információt képesek találni rólunk és az online-közösségeinkről, amelyekben részt veszünk.

A fent látható példában megjelenik egy névadat (Jimmy Wales), ami akár most vagy régen élt valós embert takarhat, akár egy kitalált figurát jelölhet. Ennek az embernek megjelenik az e-mail címe (jwales@bomis.com), a honlapjának URL-je (http://www.jimmywales.com/), valós vagy netes beceneve (Jimbo), fényképének URL-je (http://www.jimmywales.com/aus_img_small.jpg). Továbbá megjelenik az érdeklődési körébe tartozó, és hozzá kapcsolható URL (http://www.wikimedia.org), valamint egy ismerőse neve (Angela Beesley).

A kérdéses személyre rákeresve a google-ban, azonnal kiugrott egy wikipediás URL (https://hu.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales), ahol kiderült, hogy ő a wikipédia egyik társalapítója és a nevezett „ismerősével” (Angela Beesley) közösen alapították a Wikiát, mely egy magántulajdonban lévő, ingyenes webtárhely-szolgáltatást nyújtó vállalkozás.

RDF-állítás: Az számítógép számára értelmezhető URL (http://www.wikimedia.org) természetes nyelvű olvasata (neve, megnevezése): Wikimedia.

8. feladat

Értelmezze az OSZ Köztauruszában előforduló, RDF-ben ábrázolt földrajz név elemeit!

Balaton_RDF-ben

Balaton_RDF-ben

Válasz:

A kapott feladatban látható, hogy a keresett kifejezés az OSZK geotezauruszából származik, azaz az adatforrása a geotezaurusz. A kifejezés típusa: földrajzi név. A preferált névalak: Balaton.

Tágabb értelmezésben: a tárgyszó egy magyarországi_tó és elhelyezkedése szerint a Balaton-medencében található.

A tárgyszóval összefüggő további földrajzi nevek: Burnót-patak, Eger-patak_(Balaton), Koroknai-vízfolyás, Pogány-völgyi-víz, Tapolcai-Séd, Tetves-patak, Viszlói-patak, Zala_(folyó), Kis-Balaton.

A feladatban látható linket is megnyitottam (http://nektar.oszk.hu/auth/Balaton), és ott természetes emberi nyelven is tudtam ellenőrizni a megállapításaimat.

A keresést innen indítva: http://mek.oszk.hu/00700/00769/html/frame.htm az alábbiakat láthatjuk:

F: általánosabban = magyarországi tó
T: átfogóbban = Balaton-medence
E: okozati összefüggésben = Zala folyó
X: egyéb összefüggésben = Kis-Balaton

Ha a keresést innen indítom: http://mek.oszk.hu/adatbazis/thes.htm keresési kifejezés: „Balaton”

Találati URL: http://mek.oszk.hu/cgi-bin/thes.cgi?desc=Balaton&trunc=1#1

Itt a tétel kibővül szöveges, általános magyarázattal, megjegyzéssel is.

Irodalom: Ungváry Rudolf (főszerk.) és Cserbák András (összeáll.): GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ : Földrajzi nevek és humángeográfiai nevek tezaurusza (3.0 változat). Magyar Könyvtárosok Egyesülete, OSZK, Budapest, 2001. november 1. http://mek.oszk.hu/00000/00070/ (2015.11.27.)


E-források a weben (LSP_DA110G3)
Készítő: Ambrus Attila József EKTF Digitálisarchívum fejlesztő szak
Dátum: 2. félév (2015. november 29.)

 

ambrusa névjegye

Karakterszerzetes vagyok!
Kategória: Eforrás
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.