Záróvizsga

A Digitálisarchívum-fejlesztő szakirányú továbbképzés tételsora

 1. [URL] Digitális állampolgári ismeretek:
  Digitális állampolgári kompetenciák jellemzése;
 2. [URL] Digitális tartalmak:
  A digitalizálás szerepe a 21. században;
 3. [URL] Infokommunikációs akadálymentesítés:
  Az infokommunikációs akadálymentesítés célcsoportja, megoldási lehetőségek;
 4. [URL] Webergonómia a gyakorlatban:
  Webergonómia alapelvek és a WCAG 2.0 szabvány.
 5. [URL] Hálózatok:
  A munkaszervezés hálózati környezetben; a webes korszakok felosztása és az új technológiák alkalmazása az intézményekben;
 6. [URL] Médiajog:
  A szerző személyes és vagyoni jogai és a szabad felhasználás esetei;
 7. [URL] Metaadattárolási technikák:
  Mutassa be a Metaadatok jelentőségét napjaink informatikai rendszereiben, röviden jellemezze a használható szabványokat!
 8. [URL] Adatbáziskezelés:
  Adatbázisok strukturális elemei, a relációs adatmodell ismertetése (adatszerkezet, strukturális és integritási szabályok);
 9. [URL] Repozitórium kezelő szoftverek I.:
  Repozitórium fogalmi rendszere, az Open Access megvalósulási formái, stratégiái. A repozitórium minősítésének folyamata.
 10. [URL] Repozitórium kezelő szoftverek II.:
  Tartalomszervezés, meta-adatok megadása, felhasználói jogosultságok a DSpace alkalmazásban;
 11. [URL] E-források:
  Metaadatok digitális kezelése, technikai lehetőségei és módszerei, a metaadat szabványok szerkezete;
 12. SZABADON VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK
  (az aktuális képzésnek megfelelő tétel)
  • [URL] E-content:
   Ismertesse a tartalomipar alapvető fogalmait! Melyek a legfontosabb mérföldkövek az európai alapelvek kidolgozásától a Horizon 2020 keretprogram megjelenéséig?
  • [URL] Felhő technológiák:
   A felhő technológiák alkalmazási lehetőségei az intézmény kommunikációs rendszerében;
  • [URL] Képzés menedzsment rendszerek:
   A Moodle elektronikus taneszközei, adaptív kurzusszervezés lehetőségei a Moodle-ban;
  • Rendszerprogramozás I.:
   Mutassa be a Microsoft Windows asztali és kiszolgálói operációs rendszerek hasonlóságait, különbségeit, főbb szolgáltatásait.
  • Rendszerprogramozás II.:
   Hasonlítsa össze a Microsoft Windows Server operációs rendszer működését, szolgáltatásait, hálózati modelljének felépítését kis (munkacsoportos) és nagy vállalati (tartományi) környezetben;